پنج شنبه, 06 آبان 1395 10:41

متن ترانه فرانسوی Je Vole به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

در این مطلب متن ترانه Je Vole (پرواز می کنم) از Louane Emera که به زبان فرانسوی می باشد را به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی آن برای یادگیری بیشتر زبان فرانسه قرار داده ایم. 

Mes chers parents, je pars
Je vous aime, mais je pars.
Vous n'aurez plus d'enfants
Ce soir
Je n'm'enfuis pas je vole,
Comprenez bien: je vole
Sans fumée, sans alcool
Je vole, je vole.

پدر و مادر عزیزم، من ترکتان می کنم
دوستتان دارم، اما ترکتان می کنم
شمادیگر فرزندی نخواهید داشت
امشب فرار نه، بلکه پرواز می کنم
بدون درد، بدون الکل
پرواز می کنم، پرواز می کنم
 
Elle m'observait hier,
Soucieuse, troublée, ma mère
Comme si elle le sentait
En fait elle se doutait
Entendait

مادرم دیروز مرا تماشا می کرد
آشفته و رنجیده خاطر
انگار احساسش می کرد
در واقع او مشکوک بود
می شنید
 
J'ai dit que j'étais bien
Tout a fait l'air serein
Elle a fait comme de rien
Et mon père démuni
A souri

گفتم که خوبم
کاملا بی سر و صدا
او واکنشی نداشت
و پدر درمانده ام لبخند زد
 
Ne pas se retourner
S'éloigner un peu plus
Il y a à Gard, une autre gare
Et enfin l'Atlantique

باز نگرد
کمی دورتر برو
یک ایستگاه هست و یک ایستگاه دیگر
و بالاخره اتلانتیک
 
Mes chers parents, je pars
Je vous aime, mais je pars.
Vous n'aurez plus d'enfants
Ce soir
Je n'm'enfuis pas je vole,
Comprenez bien: je vole
Sans fumée, sans alcool
Je vole, je vole.


پدر و مادر عزیزم، من ترکتان می کنم
دوستتان دارم، اما ترکتان می کنم
شمادیگر فرزندی نخواهید داشت
امشب فرار نه، بلکه پرواز می کنم
بدون درد، بدون الکل
پرواز می کنم، پرواز می کنم
 
Je me demande sur ma route
Si mes parents se doutent
Que mes larmes ont coulés
Mes promesses est l'envie d'avancer

در مسیر از خود می پرسم
که آیا پدر و مادرم شک دارند
که اشک های من فرو ریخته است
وعده های من و میل من به حرکت به جلو را
 
Seulement croire en ma vie
Tout ce qui m'est promit
Pourquoi, où et comment
Dans ce train qui s'éloigne
Chaque instant

فقط به زندگی ام باور دارم
و به آنچه که وعده داده ام
چرا، کجا و چگونه
در این قطاری که هر لحظه دورتر می شود
 
C'est bizzare, cette cage
Qui me bloque la poitrine
Je ne peux plus respirer
Ça m'empêche de chanter

این قفس غربت است
و سینه ام را مسدود می کند
دیگر نمی توانم تنفس کنم
مرا از خواندن باز می دارد
 
Mes chers parents, je pars
Je vous aime, mais je pars.
Vous n'aurez plus d'enfants
Ce soir
Je n'm'enfuis pas je vole,
Comprenez bien: je vole
Sans fumée, sans alcool
Je vole, je vole.
 
Lalalalalala
Lalalalalala
Lalalalalala
Je vole
Je vole

 

 

 

ترجمه انگلیسی

============

My dear parents, I'm leaving
I love you, but I'm leaving.
You won't have a child anymore
Tonight
I am not fleeing, I'm flying
Understand well, I'm flying
Without smoke, without alcohol
I fly, I fly
 
She was watching me yesterday,
Concerned, troubled, my mother
Like she felt it
In fact she doubted
Heard.
 
I said that I was well
Everything seemed serene
She did nothing
And my helpless father
Smiled
 
Do not turn around
Distance yourself a bit more
There is the station, another station
And finally the Atlantic
 
My dear parents, I'm leaving
I love you, but I'm leaving
You won't have a child anymore
Tonight
I am not fleeing, I'm flying
Understand well, I'm flying
Without smoke, without alcohol
I fly, I fly
 
I ask myself on my path
If my parents suspect
That my tears cast
My promises and the desire to move forward
 
Only believing in my life
All that is promised
Why, where, and how
In this train so far away
Each instant
 
It's bizarre, this cage
That's blocking my chest
I can't breathe anymore
It keeps my from singing
 
My dear parents, I'm leaving
I love you, but I'm leaving
You won't have a child anymore
Tonight
I am not fleeing, I'm flying
Understand well, I'm flying
Without smoke, without alcohol
I fly, I fly
 
Lalalalalala
Lalalalalala
Lalalalalala
I fly
I fly

 

ترجمه فارسی از: French Online

 

متن ترانه های انگلیسی


متن ترانه Those were the days به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Yesterday when I was young به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Once upon a December به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Where do I begin به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Mr Lonely به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Papa به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه If you go away به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه The feel again (Stay) به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Eyes on me به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Caruso (نسخه دو زبانه ایتالیایی - انگلیسی) به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه زیبای Bésame Mucho (نسخه انگلیسی) به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Only a woman به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Beautiful به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه What now به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Bang Bang به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Dov'e L'Amore به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Always hate me به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Boy Friend به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه why not me به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه The way I love you به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه All of me به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Someone like you به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Round And Round به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Stars به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Diamond به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Outlaw به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Life For Rent به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Tired of being sorry به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه White Flag به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه I have always love you به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه My Immortal به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Photograph به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه That’s my name به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Little girl به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Oh I miss you به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Ring My Bells به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه I'm a Big big Girl به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Lady in Red به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Umbrella به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Die Young به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Super Girl به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه I love you I hate you به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Right Here Waiting for you به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه missing you به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Hello به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه N_a_k_e_d به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه All the things she said به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Far away به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه The heart wants what it wants به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه When I need You به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Ramp به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه La Passion به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Allahu به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه When the sun goes down به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Can't you see به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Set fire to the rain به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه The heart wants what it wants به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Alta Gracia به همراه ترجمه فارسی

 

متن ترانه های فرانسوی


متن ترانه Le temps de fleurs به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Hier encore به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Dona Dona به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Une histoire d'amour به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Quand revient la nuit به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Viens m'embrasser به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه Ne me quitte pas به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Tombe la neige به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Les Moulins de Mon Coeur (آسیاب های بادی قلب من)

متن ترانه فرانسوی Mon amour mon ami به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Un Amour Pour Moi به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Parce Que C'est Toi به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Bonjour Monsieur le maître d'école به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Ne pars pas به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Je suis jaloux به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Reviens Mon Amour به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Dernière Danse به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Je T'aime به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی J'ai pas vingt ans به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Ma Fiancée, Elle Est Partie به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Jamais Loin De Toi به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Je Ne Vous Oublie Pas به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Il Faut Vivre به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Crier Tout Bas به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Ne me quitte pas به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Le temps de l'amour به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Si Tu Savais به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Le vent de l'hiver به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Destination ailleurs به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Je Me Souviens به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Silhouettes به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Trois Heures Vingt به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Moi Lolita به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Comme Un Bateau به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Les Millionnaires Du Dimanche به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Il Y A Trop De Gens Qui T'Aiment به همراه ترجمه فارسی

متن ترانه فرانسوی Je Vole به همراه ترجمه فارسی

بازدید 3195 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 06 آبان 1395 14:13

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین های آندروید

جدیدترین های آموزش زبان فرانسوی

جدیدترین های آموزش زبان انگلیسی

جدیدترین های صوتی

جدیدترین های ویندوزفون

جدیدترین های الگوریتم

جدیدترین های آموزش PHP

جدیدترین های پیامک

ورود

رضایت از بهگذر را به گوش گوگل برسانید
Web Analytics

بیشتر بخوانید

آموزش نحوه بازیابی Contact و شماره های حذف شده از تلگرام

حتما برای شما هم پیش آمده که یه نفر رو از لیست دوستانتان در تلگرام حذف یا Delete کنید و بعد بخواهید دوباره اون رو بر گردونید اما ندونید که چطوری باید این کار بکنید. اما واقعا اگه یه نفر را در تلگرام حذف کنیم بعدا چطوری میتونیم دوباره اون رو به contact تلگراممون بر گردونیم؟ اگه جواب این سوال میخواهید با این آموزش همراه باشید.

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

Window Phone 8 Internet Explorer 

در این نوشتار نحوه ی فعال سازی اینترنت جی پی آر اس gprs سیم کارت های همراه اول، ایرانسل و 3G رایتل را در گوشی های موبایل مجهز به سیستم عامل ویندو فون 8 و به صورت تصویری آموزش می دهیم.  گوشی که در این آموزش از آن استفاده کردیم مدل Lumia 520 از شرکت نوکیا دارای نسخه Windows Phone 8 بود. البته اگر شما گوشی دیگری از این خانواده را در اختیار دارید نگران نشوید. روند فعال سازی در همه ی نسخه های ویندوز فون 8 تقریبا یکسان است.

بیشتر بخوانید

رضایت از بهگذر را به گوش گوگل برسانید